Over Drupal

Solide realiseert alle projecten uitsluitend in Drupal. Wat is Drupal en waarom is het zo goed?

Drupal is een open source Content Management Systeem en Framework.

Open source betekent dat iedereen mag bijdragen aan de software. Ook geldt dat niemand geld mag vragen voor Drupal (maar natuurlijk wel voor dienstverlening rondom Drupal). Dankzij het open source karakter kon Drupal in 10 jaar tijd groeien van een kleinschalig blogplatform tot het wereldwijde succes van nu: zo'n 4% van alle websites draait op Drupal, op drupal.org zijn meer dan 1 miljoen "drupalistas" geregistreerd en er zijn ruim 20.000 uitbreidingsmodules te vinden. En dankzij open source is Drupal ook een van de veiligste platforms.

Drupal is gemaakt om webgebaseerde content (uw redactionele pagina's, blogs, foto's etc.) mee te beheren. Drupal is één van de 3 grote open source CMS-en (naast Joomla en WordPress). In vergelijking met Joomla en WordPress is Drupal meer flexibel omdat het kenmerken heeft van een framework: een platform waarin programmeurs maatwerksoftware schrijven. Zo is klikopwerk.nl volledig in Drupal gerealiseerd en bouwen we ook elearning en intranetten in Drupal.

Drupal is gebruiksvriendelijk, zeer toegankelijk voor zoekmachines en goed schaalbaar. Drupal legt nauwelijks restricties op aan de visuele vormgeving. Dankzij de enorme en actieve community zijn integraties met of features vergelijkbaar aan heel veel systemen beschikbaar. Voor elke belangrijke trend op internet is een Drupal module beschikbaar.

Solide is sinds eind 2005 actief met Drupal. U mag ons dus gerust een early adopter noemen. We zijn in 2009 lid geworden van de Drupal Association (om technische redenen hebben we ons lidmaatschap moeten hernieuwen).

En Drupal 8 dan?

Als u al wat meer bekend bent met Drupal heeft u wellicht gezien dat Drupal versie 8 momenteel in beta is en dat de ondersteuning van Drupal versie 6 stopt op het moment dat Drupal versie 8 wordt gelanceerd. Onze ervaring, ook met eerdere versie-upgrades van Drupal, is de volgende.

  • De versie-upgrade heeft alleen betrekking op de kern van Drupal; het kost ontwikkelaars van aanvullende modules vaak behoorlijk veel tijd om met de nieuwe versie compatibele module te herschrijven.
  • Sommige modules sterven een natuurlijke dood omdat er helemaal geen nieuwe versie komt; tegelijk verschijnen er vaak alternatieve modules die beter inspelen op de nieuwe Drupal versie.
  • Het stoppen van de ondersteuning betekent niet dat een Drupal 6 website stopt te werken; het betekent wél dat we minder mogleijkheden hebben om een veilige en goede werking te continueren.
  • Het is niet verstandig een website langer dan circa een jaar in een niet-ondersteunde versie van Drupal te hebben; plan dus tijdig budget en tijd in voor een upgrade of nieuwbouw.
  • Eenvoudige websites kunnen we vrij snel na lancering in Drupal 8 realiseren. Voor meer complexe projecten waarbij we afhankelijk zijn van veel aanvullende modules kan het langer dan een jaar duren voor de nieuwe versie een goed uitgangspunt biedt.

Meer vragen: bel of mail ons!